Sivuston käyttöehdot

SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Sovellettavuus

Nämä Nordic Facade Solutionsin verkkosivuston käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat Nordic Facade Solutions Oy:n ja sen konserniyhtiöiden verkkosivustojen (nämä jäljempänä yhdessä ”NFS” ja verkkosivustot yhdessä ”Sivusto”) käyttöä ja niillä vierailua sekä Sivustolla tai sen kautta saataville tarjottujen tietojen käyttöä riippumatta niiden muodosta (jäljempänä ”Tiedot”). Sivustolla vierailu tarkoittaa, että vierailija (jäljempänä ”sinä”) hyväksyy nämä Käyttöehdot. NFS voi muuttaa näitä Käyttöehtoja koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Muutetut Käyttöehdot tulevat voimaan siitä lukien, kun se asetetaan Sivustolle. NFS pyrkii aina asettamaan Käyttöehtojen uusimman version tälle verkkosivulle, jotta voit aina tutustua näihin Käyttöehtoihin täällä.

Sisältö

NFS ei takaa, että Sivusto toimii ilman virheitä tai keskeytyksiä. Tiedot voivat olla kokonaan tai osittain puutteellisia ja/tai virheellisiä ja/tai vanhentuneita. NFS ei vastaa sellaisten muiden kuin NFS:n ylläpitämien ulkopuolisten verkkosivujen käytöstä tai sisällöstä, joihin on viitattu Sivustolla tai jotka viittaavat Sivustolle. Eväste- ja tietosuojakäytäntömme eivät koske henkilötietojasi, joita kerätään ja käsitellään tällaisilla ulkopuolisilla verkkosivuilla tai niiden kautta.

Käyttö

Tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisesti tiedoksi, eikä niitä ole tarkoitettu suositukseksi, suunnitelmaksi, rakennelaskelmaksi, arvioksi taikka muuksi vierailijalle tarkoitetuksi takuuksi tai esitykseksi. NFS ei anna takuita eikä ota vastuuta Tietojen paikkansapitävyydestä ja/tai kattavuudesta (mukaan lukien NFS:n tuotteita koskevat tiedot) tai siitä, että Tiedot soveltuvat siihen tarkoitukseen, jota varten niitä konsultoit, taikka muihin tarkoituksiin. Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten on pyydettävä ammattilaiselta neuvoa NFS:n tuotteista ja niiden soveltuvuudesta haluttuihin käyttökohteisiin sekä sovellettavista laeista ja määräyksistä.

NFS:n viestinnässä (painetut aineistot mukaan luettuina mutta niihin rajoittumatta) ja NFS:n tuotteiden mallipaloissa käytetyt värit voivat poiketa toimitettavien NFS:n tuotteiden väreistä. Mallipaloja ei ole tarkoitettu käytettäviksi tuotetesteissä, eivätkä ne edusta NFS:n tuotteiden ominaisuuksia. NFS:n tuotteiden ja mallipalojen tuotannossa sovelletaan tiettyjä sallittuja värien vaihteluvälejä, ja (tuotantoerien) värit voivat vaihdella jopa käytettäessä samaa väriä. Myös katselukulma vaikuttaa värien näkemiseen. Metallisten levyjen pintarakenteen vuoksi väri näyttää muuttuvan katselusuunnan mukaan. Määritetty värin kestävyys ja väritiedot liittyvät vain NFS:n tuotteiden koristepintaan eivätkä NFS:n tuotteiden runkomateriaaliin ja mallipaloihin. NFS:n tuotteet toimitetaan Ex Works eli Noudettuna niin, että tuotteissa on suorat, sahatut sivut.

Toimitusohjelman uusin versio sekä Formica Groupin VIVIX+ -tuotteiden materiaalitietolomake ovat saatavilla osoitteessa www.nordicfacadesolutions.info ja Trespa-tuotteita koskevat tiedot osoitteessa www.trespa.info. Vain uusimman ja voimassa olevan materiaalitietolomakkeen tietoja tulee käyttää NFS:n tuotteiden valinnassa ja niitä koskevassa neuvonnassa. NFS varaa oikeuden muuttaa tuotteitaan (teknisiä tietoja) ilman ennakkoilmoitusta.

Sinulla on oikeus käyttää näitä Tietoja, kuten asiakirjoja, valokuvia, piirroksia, kuvitusta ja muuta sisältöä seuraavien ehtojen mukaisesti: Kävijät voivat konsultoida Sivustoa ja Tietoja sekä kopioida Tietoja omaan käyttöönsä esimerkiksi tulostamalla tai tallentamalla Tietoja. Jokainen Tietojen käyttö sallitaan yksinomaan suhteessa NFS:n tuotteiden myyntiin ja/tai ostokseen. Tietoja ei saa muokata tai muuttaa millään tavalla. Sivustolla olevaa kuvitusta ei saa käyttää ilman siihen liittyvää tekstiä. Lisäksi Tietoja ei saa käyttää millään tavalla, joka rikkoo NFS:n immateriaalioikeuksia tai Käyttöehtoja. Sinulla on nimenomainen vastuu käyttää aina uusimpia Sivustolta saatavia Tietoja. Jos siis käytät Tietoja, sinun on tarkistettava säännöllisesti, että käytettävät Tiedot vastaavat edelleen uusimpia Sivustolla annettavia tietoja. Kaikenlainen muu Sivuston ja/tai Tietojen käyttö, kuten jakelu, jäljentäminen, muokkaus, julkaiseminen, tallennus automatisoituun datatiedostoon taikka tällaisen tiedoston lähetys ilman NFS:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa, on nimenomaisesti kielletty.

Sivuston käyttö tapahtuu kokonaan omalla vastuullasi. Olet vastuussa kaikesta Sivustolle tai Sivustolta lähettämästäsi.

NFS:llä on oikeus muuttaa Sivuston ja/tai Sivustoilla tarjottavien Tietojen ja palveluiden saatavuutta tai keskeyttää se mistä tahansa syystä taikka rajoittaa pääsyä Tietoihin tai näihin palveluihin. NFS ei ole vastuussa Tietojen muuttamisen seurauksista.

Vastuu

NFS:llä ei ole (sopimukseen tai muuhun seikkaan perustuvaa) vastuuta mistään vahingosta, joka aiheutuu Sivuston käytöstä (tai epäkäytettävyydestä) tai liittyy siihen, kuten virusten aiheuttamista vahingoista tai paikkansapitämättömistä ja/tai puutteellisista Tiedoista. NFS:llä ei ole myöskään (sopimukseen tai muuhun seikkaan perustuvaa) vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat Sivuston sähköisten viestintätapojen käytöstä tai liittyvät siihen, kuten vahingoista, jotka aiheutuvat sähköisten viestien toimituksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, kolmansien osapuolten tai sähköiseen viestintään käytetyn ohjelmiston/laitteiston aiheuttamasta sähköisten viestien kaappaamisesta tai manipuloinnista taikka virusten leviämisestä. Nämä rajoitukset eivät koske tilanteita, joissa tällainen vahinko aiheutuu NFS:n ja/tai sen johdon tahallisesta toiminnasta taikka törkeästä huolimattomuudesta.

Immateriaaliomaisuus

Formica, Trespa ja/tai sen lisensoijat omistavat kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä muut oikeudet, jotka koskevat Sivuston sisältöä (kuten logoja, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, ohjelmistoja, tietokantoja, ääniä, videoita, tekstiä ja valokuvia).
® Trespa, Meteon ja Pura ovat Trespan rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Formica ja VIVIX ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa The Diller Corporation.

Pyytämättä lähetetyt ideat

Mikäli toimitat ideoita ja/tai aineistoa, kuten tekstiä, video- tai äänisisältöä, ohjelmistoa tai tietoa (”Aineisto”) tälle Sivustolle tai lähetät niitä NFS:lle sähköpostilla tai muilla tavoin ilman että tällaisia tietoja on pyydetty, NFS:llä on oikeus käyttää, kopioida ja/tai hyödyntää kaupallisesti tällaista Aineistoa laajimmassa mahdollisessa laajuudessa maksamatta mitään korvausta, eikä NFS:llä ole velvollisuutta pitää salassapidettävää Aineistoa salassa.

Yleiset ehdot

Kaikki suulliset ja kirjalliset lausunnot, tarjoukset, myynnit, toimitukset, jakelut ja/tai sopimukset sekä NFS:n kaikki niihin liittyvät työt ovat NFS:n yleisten myyntiehtojen alaisia. Yleiset myyntiehdot ovat saatavilla ja ladattavissa osoitteesta nordicfacadesolutions.com.
 
Kappale näistä yleisistä myyntiehdoista toimitetaan maksutta pyynnöstä.
Yllä mainittuja ehtoja lukuun ottamatta kaikista yleisistä ehdoista kieltäydytään nimenomaisesti eikä niitä sovelleta riippumatta siitä, viitataanko tällaisiin ehtoihin toisen osapuolen tarjouspyynnöissä, tilausvahvistuksissa, kirjepapereissa ja/tai muissa asiakirjoissa.

Korvaaminen

Suostut korvaamaan NFS:lle, sen työntekijöille, edustajille, lisenssinsaajille ja kauppakumppaneille kaikki vahingonkorvaukset ja kustannukset mukaan lukien kustannukset, jotka liittyvät oikeudellisten avustajien, kirjanpitäjien ja muiden ulkopuolisten neuvonantajien käyttöön ja jotka aiheutuvat NFS:lle kolmansien osapuolten vaatimuksista, joiden mukaan Sivuston käyttösi rikkoo lakia tai kolmansien osapuolten (immateriaali)oikeuksia taikka on muilla tavoin lainvastaista suhteessa kolmanteen osapuoleen.

Pätemättömyys

Mikäli jotkin näiden Käyttöehtojen osat ovat pätemättömiä tai muuttuvat pätemättömäksi, muut osat sitovat edelleen NFS:ää ja sinua. NFS korvaa pätemättömän osan pätevillä ehdoilla, joiden juridiset seuraukset suhteessa näiden Käyttöehtojen sisältöön ja tarkoitukseen vastaavat mitätöityä osaa mahdollisimman tarkasti.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan yksinomaan Suomen lakia. Kaikki Sivuston käyttöön ja/tai näiden Käyttöehtojen sisältöön liittyvät vaatimukset tai riidat, kuten näiden Käyttöehtojen olemassaoloon ja pätevyyteen liittyvät riidat, annetaan yksinomaan Helsingissä sijaitsevan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Kysymykset

Jos haluat esittää yllä olevaa koskevia kysymyksiä tai kommentteja, älä epäröi ottaa yhteyttä NFS:ään sähköpostilla: csd.finland@nordicfacadesolutions.com


Versio 1.0, päiväys: 27.5.2021