Brugsbetingelser for hjemmeside

BRUGSBETINGELSER FOR HJEMMESIDE

Brugbarhed

Disse vilkår og betingelser for brug af Nordic Facade Solutions-webstedet (i det følgende benævnt "brugsbetingelserne") gælder for besøg på og brug af hjemmesiderne, der tilhører Nordic Facade Solutions Oy og dets koncernvirksomheder (i det følgende kollektivt "NFS" og webstederne samlet "Hjemmeside") samt de oplysninger, der stilles til rådighed for dig på eller via dette websted i enhver form overhovedet (herefter: "oplysningerne"). At besøge webstedet betyder automatisk, at den besøgende (i det følgende også kaldet "dig") accepterer disse brugsbetingelser. NFS kan ændre disse brugsvilkår når som helst og uden yderligere varsel. Sådanne ændrede brugsvilkår træder i kraft fra det tidspunkt, de placeres på webstedet. NFS vil altid gøre en indsats for at placere den nyeste version af brugsbetingelserne på denne webside, så du altid kan se disse brugsbetingelser her.

Indhold

NFS garanterer ikke, at webstedet fungerer uden fejl eller afbrydelser. En del af al information kan være ufuldstændig og / eller forkert og / eller forældet. NFS er ikke ansvarlig for brugen eller indholdet af eksterne internetsider, der ikke vedligeholdes af NFS, som der henvises til på hjemmesiden, eller som henviser til hjemmesiden. Vores cookie- og fortrolighedspolitikker gælder ikke for dine personlige data, der indsamles og behandles på eller via disse eksterne websteder.

Brug

Oplysningerne er udelukkende beregnet til generelle informationsformål og er ikke beregnet som en anbefaling, design, strukturberegning, skøn eller anden garanti eller repræsentation for den besøgende. NFS garanterer ikke og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden og / eller fuldstændigheden af oplysningerne (inklusive oplysninger om NFS-produkterne), eller for at oplysningerne er egnede til det formål, hvortil de konsulteres eller på anden måde. Kunder og tredjeparter skal have en professionel rådgiver, der informerer dem om (egnetheden af) NFS-produkterne til alle ønskede applikationer og om gældende love og regler.

Farver, der bruges i NFS's kommunikation (inklusive men ikke begrænset til trykmateriale) og i eksempler på NFS's produkter, kan afvige fra farverne på de NFS-produkter, der skal leveres. Prøver er ikke beregnet til brug i produkttest og er ikke repræsentative for NFS-produkternes egenskaber. NFS's produkter og prøver produceres inden for de specificerede farvetolerancer, og farverne (på produktionsbatcher) kan variere, selvom den samme farve bruges. Betragtningsvinklen påvirker også farveopfattelsen. Metallics-paneler har en overflade, hvis farve ser ud til at ændre sig baseret på den retning, den ses fra. Den specificerede farvestabilitet og farvespecifikationer vedrører kun den dekorative overflade af NFS-produkterne, ikke kernematerialet og prøverne af NFS-produkterne. NFS-produkter leveres ab fabrik med lige, savede sider.

Den seneste version af leveringsprogrammet og databladet Material Properties for VIVIX + af Formica Group kan findes på www.nordicfacadesolutions.info og Trespa-produkter på www.trespa.info. Kun oplysningerne i det seneste og gyldige datablad for materialeegenskaber skal bruges til at vælge og give råd om NFS-produkter. NFS forbeholder sig ret til at ændre (specifikationerne for) sine produkter uden forudgående varsel.

Du er berettiget til at bruge oplysningerne, såsom dokumenter, fotografier, tegninger, illustrationer og andet indhold, underlagt følgende betingelser: Besøgende kan konsultere hjemmesiden og informationen og lave kopier af informationen til eget brug, for eksempel ved udskrivning eller lagring af informationen. Hver brug af oplysningerne er udelukkende tilladt i forbindelse med salg og / eller køb af NFS-produkter. Oplysningerne må ikke ændres eller ændres på nogen som helst måde. Illustrationer på webstedet må ikke bruges uden den ledsagende tekst. Derudover må oplysningerne ikke bruges på nogen måde, der er i strid med NFS's intellektuelle ejendomsrettigheder eller i strid med brugsbetingelserne. Du er udtrykkeligt ansvarlig for altid at bruge de nyeste oplysninger fra webstedet. Således, hvis du bruger oplysningerne, skal du regelmæssigt kontrollere for at sikre, at de anvendte oplysninger stadig svarer til de seneste oplysninger på webstedet. Enhver anden brug af webstedet og / eller af oplysningerne, herunder distribution, reproduktion, ændring, offentliggørelse, lagring i en automatiseret datafil eller afsendelse af en sådan fil uden NFS’s forudgående skriftlige samtykke er udtrykkeligt forbudt.

Din brug af hjemmesiden sker udelukkende på din egen risiko. Du er ansvarlig for alt, hvad du sender til eller fra hjemmesiden.

NFS er berettiget til at ændre eller opsige tilgængeligheden af hjemmesiden og / eller informationen og tjenesterne, der tilbydes på webstederne af en hvilken som helst grund, eller at begrænse adgangen til denne information eller disse tjenester. NFS er ikke ansvarlig for konsekvenserne af ændringer i informationen.

Ansvar

NFS er ikke ansvarlig (hverken kontraktlig eller ikke-kontraktlig) for skader, der opstår eller er relateret til brugen af (eller manglende evne til at bruge) hjemmesiden, herunder skader som følge af vira eller unøjagtigheden og / eller ufuldstændigheden af informationen. NFS er heller ikke ansvarlig (hverken kontraktlig eller ikke-kontraktlig) for skader, der opstår eller er relateret til brugen af elektroniske kommunikationsmidler med dette websted, herunder men ikke begrænset til skader, der skyldes manglende levering eller forsinkelse i leveringen af elektroniske meddelelser, aflytning eller manipulation af elektroniske meddelelser fra tredjeparter eller af software / hardware, der anvendes til elektronisk kommunikation og transmission af vira. Disse begrænsninger gælder ikke, hvis sådan skade er et resultat af forsæt eller grov uagtsomhed hos NFS og / eller dets ledelse.

Intellektuel ejendom

Alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og andre rettigheder vedrørende indholdet på hjemmesiden (inklusive logoer, varemærker, servicemærker, software, databaser, lyd, video, tekst og fotografier) ejes af Formica, Trespa og / eller dets licensgivere.

® Trespa, Meteon, Pura er registrerede varemærker tilhørende Trespa og Formica og VIVIX er registrerede varemærker tilhørende The Diller Corporation.

Uopfordrede ideer, der indsendes

I tilfælde af at du placerer ideer og / eller materialer, herunder men ikke begrænset til tekst, video, lyd, software eller information ("Materialerne") på denne hjemmeside eller sender disse til NFS via e-mail eller på anden måde uden at sådanne oplysninger er blevet anmodet om, har NFS ret til at bruge, kopiere og / eller udnytte kommercielt disse materialer, alt dette i bredeste forstand uden at skulle betale nogen kompensation, og NFS er ikke forpligtet til at opretholde den fortrolige karakter af det pågældende materiale.

Generelle betingelser

Alle mundtlige og skriftlige erklæringer, bud, tilbud, salg, leverancer, leverancer og / eller aftaler og alt relateret arbejde fra NFS er underlagt NFS's generelle salgsbetingelser, som kan findes på og downloades fra nordicfacadesolutions.com

 
En kopi af disse generelle salgsbetingelser leveres gratis på anmodning.

Alle generelle vilkår og betingelser bortset fra de ovennævnte betingelser afvises eksplicit og gælder ikke, uanset om der henvises til sådanne vilkår og betingelser på anmodninger om tilbud, tilbudsbekræftelser, papirvarer og / eller andre dokumenter fra den anden part.

Skadesløsholdelse

Du skadesløsholder NFS, dets medarbejdere, repræsentanter, licenshavere og handelspartnere for alle skader og omkostninger, herunder omkostninger til juridisk bistand, revisorer og andre eksterne rådgivere, som NFS har lidt eller afholdt i forbindelse med tredjeparts krav om, at din brug af Hjemmesiden er i strid med enhver lovbestemt regel eller krænker (intellektuel) (ejendoms) rettigheder for tredjemand eller er på anden måde ulovlig over for en tredjepart.

Ugyldighed

I tilfælde af at en del af disse brugsbetingelser er eller bliver ugyldige, vil NFS og du fortsat være bundet af de resterende dele. NFS erstatter den ugyldige del med gyldige klausuler, og hvis juridiske konsekvenser i betragtning af indholdet og formålet med disse brugsvilkår svarer så meget som muligt til den ugyldige del.

Gældende lovgivning og kompetent domstol

Disse brugsvilkår er udelukkende underlagt finsk lov. Ethvert krav eller tvister relateret til brugen af webstedet og / eller indholdet af disse brugsvilkår, herunder tvister vedrørende eksistensen og gyldigheden af disse brugsvilkår, vil blive forelagt udelukkende for den kompetente domstol i Helsinki (FI).

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så tøv ikke med at kontakte NFS via e-mail: csd.denmark@nordicfacadesolutions.com


Version 1.0 date 2021-05-27