Cookie policy

Cookiepolicy för nordicfacadesolutions.com

Detta dokument informerar Användaren om de tekniker som hjälper denna Webbplats att uppnå de syften som beskrivs nedan. Sådan teknik gör det möjligt för Ägaren att komma åt och lagra information (till exempel genom att använda en Cookie) eller att använda resurser (till exempel genom att köra ett skript) på en Användares enhet när de interagerar med denna Webbplats.

För enkelhetens skull definieras all sådan teknik som "Trackers" i detta dokument – såvida det inte finns en anledning att särskilja.
Till exempel, då Cookies kan användas i både webbläsare och mobilwebbläsare, skulle det vara felaktigt att prata om Cookies i samband med mobilappar eftersom de är en webbläsarbaserad Tracker. Av detta skäl används termen Cookies inom detta dokument endast där det specifikt är tänkt att indikera den specifika typen av Tracker.

Vissa av ändamålen för vilka Trackers som används kan också kräva Användarens samtycke. När samtycke ges kan det fritt tas tillbaka när som helst enligt instruktionerna i detta dokument.

Denna Webbplats använder Trackers som hanteras direkt av Ägaren (så kallade "first-party" Trackers) och Trackers som möjliggör tjänster som tillhandahålls av tredje part (så kallade “third-party” Trackers). Om inte annat anges i detta dokument, kan tredjepartsleverantörer få tillgång till de Trackers som hanteras av dem.
Giltighetstiden och utgångstiden för Cookies och andra liknande Trackers kan variera beroende på den livslängd som Ägaren eller den relevanta leverantören har ställt in. Vissa av dem upphör att gälla när Användarens webbsession avslutas.
Förutom vad som anges i beskrivningarna inom var och en av kategorierna nedan, kan Användare hitta mer exakt och uppdaterad information om specifikationerna för livslängd samt all annan relevant information – som närvaron av andra Trackers - i de länkade integritetspolicyer från respektive tredjepartsleverantör eller genom att kontakta Ägaren.

Aktiviteter som är absolut nödvändiga för driften av denna Webbplats och för leverans av Tjänsten

Denna webbplats använder så kallade "tekniska" Cookies och andra liknande Trackers för att utföra aktiviteter som är absolut nödvändiga för drift eller leverans av Tjänsten.

Andra aktiviteter som involverar användning av Trackers

Mätning

Denna webbplats använder Trackers för att mäta trafik och analysera Användarens beteende med målet att förbättra Tjänsten.

  • Analysverktyg

Hur man hanterar preferenser och ger eller tar tillbaka samtycke

Det finns olika sätt att hantera Tracker-relaterade preferenser och att tillhandahålla och återkalla samtycke där det är relevant:

Användare kan hantera inställningar relaterade till Trackers direkt från sina egna enhetsinställningar, till exempel genom att förhindra användning eller lagring av Trackers.

När användningen av Trackers baseras på samtycke, kan Användare dessutom tillhandahålla eller återkalla sådant samtycke genom att ställa in sina preferenser i cookie-meddelandet eller genom att uppdatera sådana inställningar i enlighet med den relevanta widgeten för samtycke, om tillgänglig.

Det är även möjligt, via relevanta webbläsare eller funktioner hos enheter, att ta bort tidigare sparade Trackers, inklusive de som används för att komma ihåg Användarens ursprungliga samtycke.

Andra Trackers i webbläsarens lokala minne kan rensas genom att radera webbhistoriken.

När det gäller alla third-party Trackers, kan användare hantera sina preferenser och dra tillbaka sitt samtycke via den relaterade länken för avanmälan (där detta tillhandahålls) genom att använda de medel som anges i integritetspolicyn hos tredje part eller genom att kontakta tredje part.

Att hitta Tracker-inställningar

Användare kan till exempel hitta information om hur man hanterar Cookies i de vanligaste webbläsarna på följande adresser:

Användare kan också hantera vissa kategorier av Trackers som används i mobilappar genom att välja bort relevanta enhetsinställningar, till exempel enhetens inställningar gällande reklam för mobila enheter eller inställningar för spårning i allmänhet (Användare kan öppna enhetsinställningarna, visa och leta efter relevant inställning).

Ägare och dataansvarig

Nordic Façade Solutions Oy, Tehtaantie 12, 35990 Kolho, Finland

E-postadress till ägare: csd.sweden@nordicfacadesolutions.com

Eftersom användningen av tredje parts Trackers via denna Webbplats inte kan kontrolleras fullständigt av Ägaren, ska några specifika referenser till tredje parts Trackers betraktas som vägledande. För att få fullständig information, ombeds Användare att läsa integritetspolicyn för de respektive tredjepartstjänster som anges i detta dokument.

Med tanke på den objektiva komplexiteten kring teknologier för spårning, uppmanas Användare att kontakta Ägaren om de vill få ytterligare information om användningen av sådan teknik för denna Webbplats.

Personuppgifter (eller Data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information — inklusive ett individuellt personnummer — möjliggör identifiering eller identifierbarhet av en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna Webbplats (eller tjänster från tredje part som används på denna Webbplats) vilket kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen på de datorer som används av Användarna på denna Webbplats, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som mottogs som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (lyckat resultat, fel etc.), ursprungsland, funktionerna hos webbläsaren och det operativsystem som Användaren använder, tidsinformation per besök (till exempel tid spenderad på varje sida i Applikationen) och detaljerna om den sökväg som följs i Applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna Webbplats och, om inte annat anges, sammanfaller med den Registrerade.

Registrerad

Den fysiska person som Personuppgifterna hänvisar till.

Personuppgiftsbiträde (eller Datatillsynsman)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvarige, såsom beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller Ägare)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av Personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna Webbplats. Personuppgiftsansvarig är, om inte annat anges, Ägare till denna Webbplats.

Denna Webbplats (eller denna Applikation)

Sättet på vilket Användarens Personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänst

Tjänsten som tillhandahålls av denna Webbplats enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgängliga) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen som görs i detta dokument, alla nuvarande medlemsstater i den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookie

Cookies är Trackers som består av små uppsättningar data som lagras i Användarens webbläsare.

Tracker

Tracker indikerar all teknik – t.ex. Cookies, unika identifierare, webb-beacons, inbäddade skript, e-taggar och upptagande av fingeravtryck – som möjliggör spårningen av Användare, till exempel genom att komma åt eller lagra information på Användarens enhet.

 

Version 1.0 2021-05-27