Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Om denna policy

Denna Integritets- och Cookiepolicy (nedan: “Policy”) är tänkt att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter (nedan: “Personal Data”) och användningen av Cookies av Nordic Façade Solutions Oy (nedan: “NFS”) och gäller även användningen av webbplatsen www.nordicfacadesolutions.com (nedan: “Webbplats”). När du ansöker om våra produkter och/eller tjänster, ingår ett avtal med oss och/eller besöker vår Webbplats, godkänner du denna Policy. Denna Policy kan även konsulteras, laddas ner och skrivas ut från vår Webbplats.

Vi respekterar din integritet. Därför behandlar, hanterar och skyddar vi dina Personuppgifter med största försiktighet. När vi behandlar Personuppgifter följer vi kraven som lagts i lagar och förordningar, såsom Dataskyddsförordningen. Läs vår Integritetspolicy noggrant så att du vet vilka dina rättigheter och skyldigheter är.

Nordic Facade Solutions Oy är etablerat vid Tehtaantie 12, 35990 Kolho, Finland. Frågor om denna policy kan skickas via csd.sweden@nordicfacadesolutions.com.

Behandling av Personuppgifter

NFS kan behandla följande Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter, inklusive men inte begränsat till, ditt namn, adress, bostadsort, postnummer, land, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress;
 • Jobbtitel och funktioner, kön och födelsedatum;
 • Ansökningsinformation, inklusive men inte begränsat till, din jobbhistorik, din utbildningshistorik, ditt CV och annan information beroende på vilken roll du söker.

Dessutom kan NFS även behandla vissa uppgifter, såsom URL, IP-adress, typ av webbläsare och språk, samt data och tid för ditt besök på vår Webbplats.

Hur personuppgifterna samlas in

NFS kan samla in personuppgifter eftersom du tillhandahåller dessa Personuppgifter till NFS. Exempelvis för att göra det möjligt för oss att ingå ett avtal med dig, förse dig med information om våra produkter och/eller tjänster, genom att fylla i formulär på Webbplatsen, svara på en marknadsföringskampanj eller tävling, prenumerera på vårt nyhetsbrev och ansöka om en av våra lediga platser på Webbplatsen.

Syfte med behandlingen

NFS kan därför behandla dina Personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra produkter och/eller tjänster till dig och/eller ditt företag;
 • För fullgörande och/eller genomförande av ett avtal;
 • För att genomföra marknadsföringskampanjer och relaterade aktiviteter;
 • För att stödja din begäran om kontakt, produkter, information om marknadsföring eller återförsäljare, offerter;
 • För att skicka (elektroniska) kommersiella meddelanden (nyhetsbrev) med information om våra produkter och/eller tjänster;
 • För att analysera, underhålla, säkra och optimera vår Webbplats och tillhörande teknik;
 • För att sammanställa användarstatistik och svar för att hjälpa NFS att vidareutveckla och förbättra tillhandahållandet av produkter och/eller tjänster, inklusive Webbplatsen;
 • För att följa relevanta lagar och förordningar.

Vem NFS delar din personliga information med

Vi kan lämna ut din personliga information till följande kategorier av mottagare:

 • Anslutna företag. Vi kan dela personlig information med företag som är anslutna till oss (till exempel företag som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med oss). Vi kan även dela information som samlas in mellan webbplatser som vi eller våra anslutna företag kontrollerar.
 • NFS-partners, såsom återförsäljare och distributörer. Vi kan dela personlig information med företag som säljer NFS-produkter på dina marknader så att de kan ge dig mer information och/eller offerter.
 • Beteendestyrd annonsering. Vi kan tillåta beteendestyrda annonsörer från tredje part att använda teknik för att samla in information om din användning av vår webbplats så att de kan tillhandahålla reklam om produkter och tjänster som är skräddarsydda för ditt intresse. Den annonseringen kan visas antingen på vår webbplats eller på andra webbplatser.
 • Potentiella köpare. Vi kan dela din personliga information om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, säljer hela eller delar av våra tillgångar eller på annat sätt är involverade i en fusion eller ett företagsförvärv.
 • Alla andra parter för att följa en rättslig skyldighet; för att skydda de juridiska rättigheterna för (eller på annat sätt delta i en juridisk process som avser) vårt företag, våra anställda, våra ombud, våra kunder och våra anslutna företag, för att skydda våra besökares säkerhet eller för att skydda mot bedrägerier; eller med ditt samtycke.

Säkerhet

I enlighet med tillämpliga lagar och förordningar har NFS vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten för dina Personuppgifter. NFS lagrar personuppgifter i en säker databas som är skyddad av teknisk åtkomstkontroll som regelbundet granskar informationsinsamling, lagring och bearbetning, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till våra system. Personuppgifter kommer inte att överföras till och/eller lagras i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Rättigheter som Registrerad

Du har rätt att utöva vissa rättigheter, till exempel rätten till åtkomst, rättelse och radering av dina Personuppgifter som behandlas av NFS. Om du vill utöva (en av) dessa rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till csd.sweden@nordicfacadesolutions.com, som specificerar "Få åtkomst till/Korrigera/Radera personuppgifter" i ämnesraden. NFS svarar på din begäran inom fyra veckor. Om NFS nekar din begäran, kommer NFS att förklara varför och informera dig om dina rättigheter.

Om du inte är nöjd med hur din begäran har hanterats eller hur NFS behandlar dina Personuppgifter, kan du lämna ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Lagringstid

NFS behåller dina Personuppgifter eller andra uppgifter som du tillhandahåller oss, oavsett om de tillhandahålls via Webbplatsen eller inte, så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges ovan eller för att följa våra juridiska skyldigheter såsom (lagstadgad) lagringstid. Efter utgången lagringsperiod kommer NFS att förstöra alla kopior som innehåller personuppgifter eller anonymisera sådana uppgifter.

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att effektivisera användarens upplevelse. Lagen säger att vi kan lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för driften av denna webbplats. För alla andra typer av cookies behöver vi din tillåtelse. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tjänster från tredje part som visas på våra sidor. Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till tillkännagivandet av cookies på vår webbplats. Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.nordicfacadesolutions.com.

Vilka cookies?

NFS lagrar följande cookies:

 • Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies. Ditt samtycke krävs inte.
 • Cookies för preferenser gör det möjligt för en webbplats att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig eller ser ut, som ditt språk eller den region du befinner dig i. Ditt samtycke krävs.
 • Cookies för statistik hjälper webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med olika webbplatser genom att samla in och rapportera information anonymt. Ditt samtycke krävs.
 • Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och annonsörer från tredje part. Ditt samtycke krävs.

Du kan även tillåta eller förhindra användning av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Användandet av cookies

Cookies kan tillåta oss att skilja dig från andra användare av Webbplatsen, vilket hjälper NFS att förbättra Webbplatsen och att ge dig en bra upplevelse när du surfar på Webbplatsen. Cookies kan även auktorisera andra utsedda webbplatser att känna igen dig för ett visst syfte.

Läs vårt meddelande om cookies för mer information om de cookies som används av NFS.

Ändringar

NFS kan ändra denna policy när som helst och utan ytterligare meddelande. Sådan modifierad Policy träder i kraft från den tidpunkt då den placeras på Webbplatsen. NFS kommer alltid att försöka placera den senaste versionen av Policyn på denna webbsida så att du alltid kan konsultera dem här.

Frågor

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna policy, tveka inte att kontakta NFS via e-post: csd.sweden@nordicfacadesolutions.com.