Bærekraftig utforming av Hoppet barnehage

Et prosjekt med en designfilosofi som er sentrert rundt bærekraft, der hver eneste beslutning veies nøye opp mot miljøkonsekvensene.

Hoppet barnehage i Göteborg er et forbilledlig prosjekt innen bærekraftig bygging, spesielt i utdanningssektoren. Denne innovative trekonstruksjonen har høstet anerkjennelse, blant annet den prestisjetunge prisen Årets Byggnad 2022 i kategorien Samhällsfastigheter. 

Fasadedesignet til Hoppet barnehage omfatter Trespa Meteon facadeplater i fargene A08.2.3 Salmon, A10.3.4 Terra Cotta og A07.1.1 Sand. Disse platene bidrar til bygningens holdbarhet og lave vedlikeholdsbehov, samtidig som de ulike fargene gir et levende eksteriør og forbedrer bygningens visuelle inntrykk.

Prinsipper for bærekraftig design

Prosjektets designfilosofi dreier seg om bærekraft, og hver eneste beslutning er nøye avveid i forhold til miljøpåvirkningen. Ved å bruke naturlige materialer som tre og kork har designteamet minimert bygningens karbonavtrykk og samtidig skapt en varm og innbydende atmosfære for beboerne. I tillegg understreker bruken av resirkulerte materialer, for eksempel skumglass i collierfundamentet, prosjektets engasjement for ressurseffektivitet.

Integrering av inne- og uterom

Utformingen av Hoppet barnehage prioriterer forbindelsen mellom inne- og utemiljøet og skaper en sømløs overgang mellom læringsområdene. Vinduene er strategisk innrammet slik at de også fungerer som sitteplasser, noe som visker ut grensene mellom inne- og uteområder. I tillegg har barnehagen en innbydende gårdsplass som innbyr til utendørsaktiviteter og kontakt med naturen.

Anerkjennelse og priser

Hoppet barnehage har høstet anerkjennelse for sin fremtidsrettede design og sitt engasjement for bærekraft. I tillegg til å vinne prisen Building of the Year 2022 fikk prosjektet bronse i WAN Awards 2020, noe som bekrefter dets status som et banebrytende eksempel på bærekraftig arkitektur.

Hoppet barnehage er et bevis på det transformative potensialet som ligger i bærekraftig design i byggebransjen. Ved å prioritere miljøvennlig praksis og innovasjon har dette prosjektet ikke bare omdefinert begrepet barnehagearkitektur, men også inspirert til et paradigmeskifte i retning av mer miljøbevisste byggemetoder.

 

SPESIFIKASJONER

Plass Gøteborg, Sverige
Architect Link Arkitektur
Produkt Trespa® Meteon®.
Dekor A08.2.3 Salmon, A10.3.4 Terra Cotta, A07.1.1 Sand
Anvendelse Detaljer om dører og vinduer
Markedssegment Utdanning
Byggeår 2022
I samarbeid med Derome Og Vink Essåplast
Fotograf Felix Gerlach

Tilbake